jueves, 7 de agosto de 2008

El traspàs de la Inspecció de Treball a la Generalitat de Catalunya
Catalunya necessita multiplicar per tres el contingent actual d'inspectors.


En relació amb el procés de traspàs de la Inspecció de Treball a la Generalitat de Catalunya, acordat avui a la Comissió Bilateral Estat - Generalitat, i que serà efectiu al juny de 2.009, la UGT de Catalunya es congratula que finalment s'hagi aconseguit articular el procés de traspàs previst al Estatut d'Autonomia.

Els criteris i acords assolits durant la reunió són valorats positivament per la UGT de Catalunya.

Els convenis de col.laboració i cooperació establerts han de permetre al mateix temps la unitat d'acció inspectora i el respecte a l'establert a l’Estatut, que en el seu article 170.2 de Treball i Relacions Laborals reconeix la competència executiva de la Generalitat sobre la funció pública inspectora i que, a aquest efecte, els funcionaris dels cossos que acompleixen aquesta funció depenen orgànicament i funcionalment de la Generalitat.

Tanmateix, l'assumpció d'aquesta competència per part de la Generalitat ha de comportar, però, una millor gestió de la Inspecció, l'augment de les inspeccions realitzades i un augment del número d'inspectors que han de desenvolupar aquesta tasca, de manera que repercuteixi en una reducció de la sinistralitat laboral i una millor vigilància dels drets laborals dels treballadors i les treballadores. L'augment del nombre d'inspectors és una reivindicació història del nostre sindicat, ja que considerem que Catalunya necessita multiplicar per tres el contingent actual d'inspectors.


La UGT de Catalunya també vetllarà per la regulació del futur òrgan de gestió que es crearà a Catalunya com és l’Agència Catalana de la Inspecció de Treball. La participació dels agents socials a través del Consell de Relacions Laborals, i en particular de la Comissió d’Inspecció, permetrà determinar les estratègies i objectius consensuats entre la Inspecció de Treball i els agents socials, delimitant-se així les actuacions que haurà d’implementar el cos d’inspecció. Finalment, el traspàs de la Inspecció de Treball a Catalunya pot suposar un avenç i progrés significatiu en les relacions laborals del nostre país.

NIK DUSERM - GUÍA - VISITES I RUTES ALTERNATIVES

Nik duserm
Guía GIRONA

Rutas guiadas por la zona del empordà (costa brava) visitando lugares del interior de la comarca; pueblos rurales, restos arqueológicos y edificios de la historia más reciente del país.


Nik duserm

* Dirección: Besalú,s/n - C.P. 17474 - Peratallada - Girona
* Teléfono: 607894536
* http://nikduserm.com/


Rutas alternativas guiadas por la zona del empordà (costa brava - girona) visitando lugares del interior de la comarca, a veces poco conocidos, como pueblos rurales con historia y personalidad, restos arqueológicos apartados de las rutas convencionales o edificios, que aún se conservan, de la historia mas reciente del país. en definitiva, unas rutas personalizadas para grupos y personas con inquietud por descubrir y valorar el entorno.


Las rutas son siempre acompañadas y con explicaciones en castellano, catalan o inglés.


Se incluyen las temáticas del románico, el medievo, el exilio español y el pintor salvador dalí entre otras.

Cada visita guiada dura un tiempo aproximado de 60 minutos. se facilita información práctica de la zona si es necesario.


Los puntos de visita pueden combinarse dependiendo del tiempo y el interès.


Visitas guiadas Rutas guiadas Visitas alternativas Programación de rutas Asesoramiento elección de restaurantes u otros servicios
Visitas guiadas Rutas guiadas Visitas alternativas Empordà Costa brava Peratallada Románico Dalí Exilio español Restos arqueológicos Cerámica Descubrir el ampurdán...


Nik Duserm - Emporda Guided Tours
Besalu, s/n
Torroella de fluvia
Peratallada 17474
España
Tel.: 34 60789453
URL: http://nikduserm.com
Correo electrónico: nik@nikduserm.com

Alternative guided tours in the Emporda area (Costa Brava - Girona), including rural charming villages with a particular history, archaeological sites off the beaten track or remains of recent history especially during the Spanish Civil War. These tours are created for people or small groups interested in the discovery of the area, through a different point of view.www.nikduserm.com