viernes, 13 de septiembre de 2013

Enlace a un libro Excel en forma de calendario 2013 y 2014 en horizontal, para poder calcular los cómputos horarios de tu trabajo, de una forma anual, y conocer el remanente, es muy útil, lo pongo a vuestra disposición. SALUDOS COMPAÑEROS...!

Pels que m´el demanen, i pels qui el vulguin, poso altre vegada aquest llibre d´excel, per si pot ser-vos d´utilitat per tal d´elaborar el vostre propi comput anual d´hores laborals... 

Para los que me lo piden, y por quienes lo deseen, pongo otra vez este libro de excel, por si puede serle de utilidad para elaborar su propio cómputo anual de horas laborales...AVÍS LEGAL:


El disseny d'aquest full de càlcul d'Excel sempre és susceptible de millorar, i ha estat especialment personalitzat per respondre a les necessitats puntuals, i a les circumstàncies laborals del mateix autor. Pel que qualsevol persona que estigui interessada a fer-ne un ús personal, haurà de realitzar els canvis pertinents adaptant dades, i personalitzant sempre d'acord als seus interessos i a les seves circumstàncies personals i / o laborals en el contingut d´aquest full Excel.També cal tenir present, que si bé el full de càlcul Excel que l'autor de manera tacita permet i ofereix a tota persona que pogués accedir a l´espai web on ha sigut penjat, amb la única determinació i l´interès de donar-li un ús pràctic i personal, ha de saber i conèixer que el full ha estat revisat però que sempre i en tot cas l'autor no es fa responsable dels possibles errors que pogués contenir, i de la mateixa manera també s´ha de saber i conèixer que tampoc l'autor assumeix  de cap manera i en cap circumstància la responsabilitat de les conseqüències derivades del seu ús, i que aquestes responsabilitats recauen única i exclusivament en la persona que voluntariament  en faci l´ús personal d´aquesta.

La teva opinió interessa: No dubtis a deixar la teva opinió comentada ja que el teu suggeriment, o la teva pròpia modificació del fitxer, sobre aquestes plantilles que s'ofereixen, per això et pots dirigir o comunicar, mitjançant el Blog: http://carrasclest.blogspot . com.es /

  D'aquesta manera, contribuirem a millorar el seu contingut i a participar aprenent de les nostres * experiències individuals, compartint junts els resultats útils per a tots nosaltres. SALUTACIONS COMPANYS / ES.* EXPERIÈNCIA: (del llatí experiri, "comprovar") és una forma de coneixement o habilitat derivats de l'observació, de la participació i de la vivència d'un esdeveniment o provinent de les coses que succeeixen a la vida, és un coneixement que  s´elabora individualment i es transmet col · lectivament.Un temps ben organitzat és el senyal més clar d'una ment ben organitzada.

Cita Original:

Well-arranged time is the surest mark of a well-arranged mind

Sir Isaac Pitman


                                                    ENLACE A LA PLANTILLA EXCEL

                                             ENLLAÇ AL BLOG DE: Girona_UGT_CHTJAVISO LEGAL:

El diseño de esta hoja de cálculo de Excel siempre es susceptible de mejorar, y ha sido especialmente personalizado para responder a las necesidades puntuales, y a las circunstancias laborales del mismo autor. Por lo que cualquier persona que esté interesada en hacer un uso personal, deberá realizar los cambios pertinentes adaptando datos, y personalizando siempre de acuerdo a sus intereses y a sus circunstancias personales y / o laborales en el contenido de esta hoja Excel .

También hay que tener presente, que si bien la hoja de cálculo Excel que el autor de manera tácita permite y ofrece a toda persona que pudiera acceder al espacio web donde ha sido colgado, con la única determinación y interés de darle un uso práctico y personal, ha de saber y conocer que la hoja ha sido revisada pero que siempre y en todo caso el autor no se hace responsable de los posibles errores que pudiera contener, y de la misma manera también hay que saber y conocer que tampoco el autor asume de ninguna manera y bajo ninguna circunstancia la responsabilidad de las consecuencias derivadas de su uso, y que todas estas responsabilidades recaen única y exclusivamente en la persona que voluntariamente  haga el uso personal de la misma.Tu opinión  interesaNo dudes en dejar tu opinión comentada  ya que tu sugerencia, o tu propia modificación del archivo, acerca de estas plantillas que se ofrecen, para ello te puedes dirigir  o comunicarte, mediante el  Blog:   http://carrasclest.blogspot.com.es/ 

 De esta manera, contribuiremos a mejorar su contenido y a participar  aprendiendo de nuestras *experiencias individuales, compartiendo  juntos  los resultados útiles para todos nosotros. SALUDOS COMPAÑEROS/AS. 


*EXPERIENCIA : (del latín experiri, "comprobar") es una forma de conocimiento o habilidad derivados de la observación, de la participación y de la vivencia de un evento o proveniente de las cosas que suceden en la vida, es un conocimiento que se elabora individualmente y se transmite colectiva-mente.

Un tiempo bien organizado es la señal más clara de una mente bien organizada.
Cita Original:

Well-arranged time is the sureste mark of a well-arranged mind

Sir Isaac PitmanEMO/305/2013, de 7 de gener, per la qual es disposa la inscripció i la publicació 
del Conveni col·lectiu de treball del sector de la indústria d’hostaleria i turisme de Tu opinión  interesaNo dudes en dejar tu opinión comentada  ya que tu sugerencia, o tu propia modificación del archivo, acerca de estas plantillas que se ofrecen, para ello te puedes dirigir  o comunicarte, mediante el  Blog:   http://carrasclest.blogspot.com.es/ 

 De esta manera, contribuiremos a mejorar su contenido y a participar  aprendiendo de nuestras *experiencias individuales, compartiendo  juntos  los resultados útiles para todos nosotros. SALUDOS COMPAÑEROS/AS. 


*EXPERIENCIA : (del latín experiri, "comprobar") es una forma de conocimiento o habilidad derivados de la observación, de la participación y de la vivencia de un evento o proveniente de las cosas que suceden en la vida, es un conocimiento que se elabora individualmente y se transmite colectiva-mente.

Publicar un comentario