martes, 14 de agosto de 2018

Al Face referent a una frase de Brecht

Crec que el meu amic Bertolt es referia al gran drama del crim moral dels hipòcrites ...
Als que assassinen a la veritat concreta dels fets, coneixent els fets perfectament, mentint i negant.
Instrumentalitzant així a la falsedat, i això és fer ús d'activitats delictives contra els drets humans relatius a l'honor de les persones; i, els seus productes són sempre danys morals contra persones innocents, danys col·lectius directes o indirectes contra un grup de persones. Mals sobre mals que creixen i s'expandeixen ...
Entre moltes altres calamitats:
Com l'assetjament laboral a treballadors ...
L'empresonament de polítics ...
O fins i tot contra la mateixa democràcia interna d'organitzacions, institucions i nacions, contra els que no formen part del seu ideal polític i sistema de poder, la seva acció és la de justificar qualsevol cosa per aconseguir encara que sigui amb mitjans de joc brut, i així perverteixen i ignoren i destrueixen òrgans reguladors democràtics, contra persones amb drets, negant-los la llibertat de decidir a aquests ciutadans per la seva manera de pensar, i actuant contra el seu dret d'expressió, llevant-los del mig si cal, i barbaritats injustificables d'aquestes per a fins tendenciosos i perversos, negant tot valor ètic universal al seu actuar, etc ...
En fi, lamentablement injustícies de moda avui per aquestes contrades ...
Coses de confondre els interessos i desitjos personals i partidistes de poder, amb els fets reals o la democràcia i manipular a conveniència i sense escrúpols contra altres persones ...
Crec que el Sr. Bertolt Brecht coneixia bé el context de la seva frase i la va aplicar amb coneixement de causa i molt correctament. Jo no tinc cap dubte referent a la certesa de la seva frase. Per sort tard o d'hora la veritat sempre surt a la llum pública malgrat estiguem com ell creía en una societat de delinqüents, i de la qual ell es burla, que si es pot tenir alguna certesa, aquesta certesa és la del canvi perpetu!
Comentaris
David Paraire Brugués Ahora en castellano, por si no me entienden o no saben usar el Google Traductor:

Creo que mi amigo Bertolt se refería al gran drama del crimen moral de los hipócritas ...


A los que asesinan a la verdad concreta de los hechos, conociendo los hechos perfectamente, mintiendo y negando.

Instrumentalizando así a la falsedad, y esto es hacer uso de actividades delictivas contra los derechos humanos relativos al honor de las personas; y, sus productos son siempre daños morales contra personas inocentes, daños colectivos directos o indirectos contra un grupo de personas. Males sobre males que crecen y se expanden ...

Entre muchas otras calamidades:
Como el acoso laboral a trabajadores ...
El encarcelamiento de políticos ...

O incluso contra la misma democracia interna de organizaciones, instituciones y naciones, contra los que no forman parte de su ideal político y sistema de poder, su acción es la de justificar cualquier cosa para conseguir aunque sea por medios con juego sucio, y así pervierten e ignoran y destruyen órganos reguladores democráticos, contra personas con derechos, negándose la libertad de decidir a estos ciudadanos por su manera de pensar, y actuando contra su derecho de expresión, quitándoles del medio si es necesario, y barbaridades injustificables de estas para fines tendenciosos y perversos, negando todo valor ético universal a su actuar, etc ...

En fin, lamentablemente injusticias de moda hoy por estos lares...

Cosas de confundir los intereses y deseos personales y partidistas de poder, con los hechos reales o la democracia y manipular a conveniencia y sin escrúpulos contra otras personas ...

Creo que el Sr. Bertolt Brecht conocía bien el contexto de su frase y la aplicó con conocimiento de causa y muy correctamente. Yo no tengo ninguna duda referente a la certeza de su frase. Por suerte tarde o temprano la verdad siempre sale a la luz pública a pesar estemos como él creía en una sociedad de delincuentes, y de la que él se burla, que si se puede tener alguna certeza, esta certeza es la del cambio perpetuo!
Administra
Las 20 mejores frases de Bertolt Brecht
https://psicologiaymente.com/reflexiones/frases-bertolt-brecht

0 comentarios:

Publicar un comentario

Suscribirse a Enviar comentarios [Atom]

<< Inicio