sábado, 10 de octubre de 2015

SOCIETAT I SOCIABILITAT

Al llibre «El cercle literari de Vic. Els inicis de l’associacionisme recreatiu, cultural i polític (1848-1902)», l’historiador David Cao Costoya reconstrueix un segment del teixit associatiu de la ciutat de Vic, conformat pels espais recreatius, culturals i polítics de sociabilitat, durant la segona meitat del Vuit-cents. A l’època, el fenomen associatiu de tipus voluntari va ser considerat com una manifestació «moderna», pròpia dels nous temps, i va esdevenir un agent rellevant en la construcció d’un espai públic d’importància creixent. De les nombroses entitats estudiades, mereix un esment particular el Cercle Literari de Vic, el qual va tenir una importància decisiva en la vida cultural i associativa de la ciutat. Els pioners en l’impuls d’aquestes manifestacions pertanyien majoritàriament a l’elit local, els sectors socials intermedis i els estrats populars amb una posició socioeconòmica relativament acomodada. Les dècades de 1860 i 1880 van ser importants per a l’ampliació i la diversificació d’un espai associatiu civil que va guanyar protagonisme en el món local. Així mateix, es constata el predomini de les modalitats associatives de tipus recreatiu i l’escàs desenvolupament i la vulnerabilitat que van mostrar els marcs de sociabilitat polítics i obreristes.


Publicar un comentario