martes, 10 de febrero de 2015

Filosofía poética

"La filosofia i la poesia compleixen una funció humana igualment alliberadora: la sospita que l'univers no es limita a ser el que és. No hi ha per què oposar -encara que les hagin oposat- la filosofia a la poesia, perquè en rigor no estem davant d'actituds antitètiques, sinó complementàries i convergents. Filosofia i poesia són dues actituds igualment legítimes, sense haver de condemnar la filosofia a la poesia o la poesia a la filosofia ".


Agustín Basave
Publicar un comentario