martes, 1 de octubre de 2013

Código Social actualizado a 19 de agosto 2013

Penjo a la web en format PDF una col · lecció de la Legislació Social més important actualitzada a agost 2013. Podreu accedir mitjançant aquest blog amb el següent enllaç directa al document PDF "Codi Social actualitzat a 19 d'agost 2013.pdf". Conté les següents normes consolidades amb les últimes reformes:

Estatut dels treballadors
Estatut del treball autònom
Llei orgànica de llibertat sindical
Llei d'ocupació
Reial decret llei de relacions de treball
Llei d'empreses de treball temporal
Llei d'informació i consulta dels treballadors en empreses comunitàries
Llei d'integració social dels minusvàlids
Llei de no discriminació de les persones amb discapacitat
Llei de dependència
Llei de prevenció de riscos laborals
Llei de la subcontractació al sector de la construcció
Llei general de la Seguretat Social
Llei de protecció per cessament d'activitat dels treballadors autònoms
Llei de la Inspecció de Treball i Seguretat Social
Llei d'infraccions i sancions en l'ordre social
Llei del Consell Econòmic i Social
Llei de societats laborals
Llei de Cooperatives
Llei de la jurisdicció social

 http://www.boe.es/legislacion/codigos/

 Esperem que us sigui d'utilitat.

Salutacions

Cuelgo a la web en formato PDF una recopilatorio de la Legislación Social más importante actualizada a agosto 2013.  Podreís acceder mediante este mismo blog con el siguiente enlace directo al documento PDF "Código Social actualizado a 19 de agosto 2013.pdf". Contiene las siguientes normas consolidadas con las últimas reformas:

Estatuto de los trabajadores
Estatuto del trabajo autónomo
Ley Orgánica de libertad sindical
Ley de empleo
Real Decreto-ley de relaciones de trabajo
Ley de empresas de trabajo temporal
Ley de información y consulta de los trabajadores en empresas comunitarias
Ley de integración social de los minusválidos
Ley de no discriminación de las personas con discapacidad
Ley de dependencia
Ley de prevención de riesgos laborales
Ley de la subcontratación en el sector de la construcción
Ley general de la Seguridad Social
Ley de protección por cese de actividad de los trabajadores autónomos
Ley de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social
Ley de infracciones y sanciones en el orden social
Ley del Consejo Económico y Social
Ley de sociedades laborales
Ley de cooperativas
Ley de la jurisdicción social

 http://www.boe.es/legislacion/codigos/

Esperamos que os sea de utilidad.

Saludos
Publicar un comentario